logoen

ניהול מנצח בספורט
פיתוח מנהיגות לקידום וליצירת השפעה בעולם הספורט
הספורט בישראל הינו אבן יסוד לבניית ושימור ערכים בחברה הישראלית.
לצורך פיתוח והצעדת הספורט בישראל קדימה, תוך רגישות חברתית וקידום שיוויון הזדמנויות, 
יש צורך בהכשרת  שדרת הנהלה מקצועית, המוכוונת להתמודדות עם אתגרי התחום,

תכנית ייחודית זו נועדה לפתח ולקדם יזמים ומנהלי ארגוני ואיגודי ספורט,
אשר נמצאים בעמדות ניהול בכירות בענפי הספורט בישראל,
ולהקנות להם סל כלים ניהולי להתמודדות עם מציאות מורכבת.

מטרות התכנית

* חשיפת האתגרים במרחב הניהולי במציאות הדינאמית של ימינו, בדגש על השלכות לעולם הספורט בישראל

* הסתכלות הוליסטית המקדמת שיוויון הזדמניות לכלל האוכלוסיות במדינה בדגש על מגדר, פריפריה, ואוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. 

*פיתוח הבנה ניהולית אינטגרטיבית של המערכות הארגוניות,
בדגש על אתגרים העומדים בפני ארגוני ואיגודי ספורט,
תוך הקניית כלים יישומיים לתחומים של אסטרטגיה, פיננסים,
יצירתיות,  מנהיגות והובלת אנשים.  

*יצירת רשת עמיתים מתפתחת, המחברת ומעצימה את שדרת הניהול הבכירה של הספורט המקצועי בישראל.
______2_1

פתיחה: 24/03/20
סיום: 16/06/20
10 מפגשים
60 שעות אקדמיות
ימי שלישי
14:00-18:15